TJÄNSTER

Fastighetsstäd

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett städprogram som passar just er fastighet.

Flyttstäd 

Behöver du eller någon i din närhet flyttstädning? Kontakta oss för att få mer information om kostnad etc. för just din bostad.
Är du berättigad till Rut-avdrag fakturerar vi dig 50% och resterande fakturerar vi direkt skattemyndigheten.

Kontorsstäd

Tar städning av ditt egna kontor alldeles för mycket tid från ditt jobb? Låt då Skurgubben ta hand om kontorsstädningen. Kontakta oss för personlig info om vad städning av ditt kontor skulle kosta etc.