KVALITET & MILJÖ

Vi​ ​på​ ​Skurgubben​ ​Städservice​ ​AB​ ​har​ ​sedan​ ​13​ ​år​ ​tillbaka​ ​successivt​ ​anpassat​ ​våra​ ​städmetoder​ ​för att​ ​värna​ ​så​ ​mycket​ ​som​ ​möjligt​ ​om​ ​vår​ ​miljö​ ​och​ ​kan​ ​i​ ​dag​ ​räkna​ ​oss​ ​till​ ​ett​ ​av​ ​dom​ ​mest miljövänliga​ ​städföretagen.​
​Som​ ​ett​ ​led​ ​i​ ​att​ ​fortsätta​ ​förbättra​ ​vårt​ ​miljöarbete​ ​arbeta​de vi hösten​ ​2016​ ​med​ ​att​ ​certifiera​ ​företaget​ ​enligt​ ​ISO​ ​14001​ ​och​ ​ISO​ ​9001.​ ​Hösten​ ​2017 erhöll ​företaget​ ​​certifikat​en ​enligt​ ​ISO.

Gällande​ ​miljölagstiftning​ ​ligger​ ​till​ ​grund​ ​för​ ​vårt​ ​miljöarbete.​ ​Vi​ ​strävar​ ​efter​ ​att​ ​minska​ ​vår miljöpåverkan​ ​genom​ ​att​ ​motivera​ ​och​ ​engagera​ ​varandra​ ​till​ ​att​ ​agera​ ​miljömässigt​ ​ansvarsfullt. Det​ ​gör​ ​vi​ ​genom​ ​kontinuerlig​ ​utbildning​ ​och​ ​information​ ​kring​ ​hur​ ​vi​ ​doserar​ ​och​ ​hanterar kemikalier,​ ​varför​ ​vi​ ​arbetar​ ​med​ ​torra​ ​städmetoder​ ​etc.

Alla​ ​medarbetare​ ​ska​ ​ha​ ​goda​ ​kunskaper​ ​om​ ​miljöfrågor​ ​generellt​ ​och​ ​i​ ​synnerhet företagets​ ​miljöarbete.​ ​​ ​Alla​ ​medarbetare​ ​ska​ ​ha​ ​grundläggande​ ​miljöutbildning​ ​vilket​ ​ger​ ​en förståelse​ ​för​ ​innebörden​ ​av​ ​förebyggande​ ​att​ ​miljöskada​ ​uppstår.

Som​ ​städföretag​ ​kan​ ​vi​ ​inte​ ​helt​ ​undvika​ ​miljöpåverkan​ ​och​ ​vårt​ ​företags​ ​främsta​ ​miljöpåverkan​ ​är inom​ ​områdena:​ ​inköp​ ​av​ ​kemikalier,​ ​hantering​ ​av​ ​farligt​ ​avfall​ ​och​ ​transporter.

Alla​ ​bilburna​ ​medarbetare​ ​har​ ​kunskap​ ​om​ ​eko-driving​ ​och​ ​dess​ ​miljövinst,​ ​vi​ ​ser​ ​även​ ​till​ ​att samordna​ ​transporter​ ​så​ ​mycket​ ​som​ ​möjligt.

Vi​ ​ställer​ ​miljökrav​ ​på​ ​våra​ ​leverantörer.​ ​Våra​ ​kunder​ ​ska​ ​alltid​ ​i​ ​första​ ​hand​ ​erbjudas​ ​miljömärkta produkter​ ​i​ ​den​ ​mån​ ​det​ ​förekommer​ ​produkter​ ​som​ ​motsvarar​ ​kundens​ ​förväntan​ ​på​ ​gott​ ​resultat.

Miljöarbetet​ ​ska​ ​fortskrida​ ​successivt​ ​och​ ​vi​ ​ska​ ​ständigt​ ​arbeta​ ​oss​ ​fram​ ​till​ ​nya​ ​miljöförbättringar. Vi​ ​strävar​ ​efter​ ​att​ ​minimera​ ​vår​ ​miljöpåverkan​ ​på​ ​alla​ ​vis​ ​och​ ​har därför​ ​valt​ ​att​ ​ha​ ​ett​ ​litet​ ​kontor.

All​ ​personal​ ​använder​ ​doseringskapsyl​ ​för​ ​rätt​ ​dosering​ ​av​ ​städkem.​ ​Överdosering​ ​skadar​ ​miljön och​ ​ger​ ​även​ ​ett​ ​sämre​ ​städresultat.

Det​ ​är​ ​också​ ​viktigt​ ​för​ ​eventuella​ ​allergiker​ ​på​ ​arbetsplatserna​ ​att​ ​rengöringsmedel​ ​är​ ​så​ ​luktfria som​ ​möjligt.

Ledningen​ ​utvärderar​ ​årligen​ ​miljöarbetet​ ​och​ ​fastställer​ ​företagets​ ​miljödokument.

Vårt​ ​miljöarbete​ ​har​ ​reviderats​ ​årligen​ ​sedan​ ​2005​ ​av​ ​representanter​ ​från​ ​Sustema​ ​och​ ​andra godkända​ ​utförare​ ​av​ ​svenskt​ ​miljöbas​ ​miljödiplom.